Traballo

Pasamos unha boa parte da vida traballando. A pesca foi a actividade máis destacada no noso pobo, pero tamén se recollen aquí fotografías das telleiras e outras labores.

envíanos información da foto

Mujeres lavando en el Río Pequeño

Calle del Puente, 1922

Estas mujeres están lavando en el Río Pequeño a la altura de lo que hoy es la calle del Puente.

Este río pasa por debajo de dicha calle. En el año 1922, fecha de la foto, estaba sin canalizar y se iba a lavar a él.

Se transcribe, a continuación, acuerdo municipal para su cubrición, de fecha 30 de Julio de 1923, siendo alcalde D. Angel López Vidal:

“Se acuerda por la Corporación la cubrición del río denominado “Arroyo Pequeño” desde la calle Linares Rivas hasta el final de la Calle del Puente, con un presupuesto de 6.000 Pesetas”.

Máis imaxes

contacto@memoriadesada.com
As fotos pertencen aos veciños e veciñas de Sada.
Non se poden utilizar noutros proxectos (máis información).