Xente

A través dos retratos coñecemos o noso pasado. As fotografías sempre foron para gardar un momento no recordo, e aquí recóllense esas fotografías un pouco máis persoais dos nosos/as devanceiros/as.

Ramón Suárez Picallo

Ramón Suárez Picallo

Veloy, década de 1900

Ramón Suárez Picallo nació en Veloy-Sada en 1894 y falleció en Buenos Aires-Argentina el 14 de diciembre de 1964. Fue un político español, impulsor del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936. Era el mayor de once hermanos. De niño fue labrador y marinero. Con 14 años emigró a la República Argentina donde, sin estudios, trabajó como auxiliar de farmacia, mecanógrafo, vendedor de pasteles. Comenzó su actividad política en el movimiento socialista y en los sindicatos obreros. Fue miembro del “Consejo Federal de la Marítima” y del “Comité Central de la Unión Sindical Argentina”. Se mantuvo en contacto con la intelectualidad gallega en Buenos Aires. Desarrolló grupos sindicales y fue director de la revista “ A Nosa Terra" además de colaborar en diversas publicaciones como “La Argentina” y “La República. Escribió el folleto “Cartas a un obrero” y una pieza teatral “Marola” (1925). Entabló contacto con Eduardo Blanco Amor. Realizó un mitin en contra de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera.

Vinculado a la Federación de Sociedades Gallegas, fue uno de los directores de la revista “Céltiga” y secretario de redacción del semanario Correo de Galicia entre 1926 y 1931. En 1926 participó, en Ginebra, en el congreso de la Organización Internacional del Trabajo y visitó Galicia, donde trabó amistad con Antón Vilar Ponte.

En 1930 participó en la fudación ORGA en Buenos Aires. Volvió a Galicia en 1931 y participó en la VI Asamblea Nacionalista en La Coruña. Fue elegido diputado por la Federación Republicana Gallega, por la provincia de La Coruña, en las elecciones de 1931 y, ese mismo año, participó en la fundación del Partido Galegista y se convirtió en referente del partido junto a Castelao. Perdió el escaño en las elecciones de 1933. Con casi 40 años, Ramón curso el bachillerato y después la carrera de abogado en Santiago de Compostela, licenciándose en 1935.

Fue director de “A Nosa Terra”, SER; vicedirector de “Claridad” y colaborador de: “Vanguardia Gallega” y “El Pueblo Gallego”. Fue elegido diputado por La Coruña en el año 1936 por el Partido Galeguista. Participó en más de 170 mítines durante la campaña del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, formó parte de la comisión que llevó el Estatuto a Madrid. En la capital es sorprendido por el golpe de estado y se traslada a Barcelona donde colabora en “Nova Galicia”. Al finalizar la guerra se va a Francia y, posteriormente, a Nueva York.

Se instala en la República Dominicana, donde dirige el diario "La Nación". En 1940 se traslada a Santiago de Chile donde colaboró en "La Opinión", "La Hora", "El Mercurio y "El Sur" y en 1944 fue uno de los fundadores del "Consello de Galiza", al que perteneció hasta su muerte. En 1956 regresó a Buenos Aires donde tuvo el cargo de la cátedra de cultura gallega del Centro Lucense de Buenos Aires (hoy Centro Galicia). Participó en Montevideo en el "Consello de Galiza", junto con Castelao, Elpidio Villaverde y Antonio Alonso Ríos. Falleció en el sanatorio del Centro Gallego de Buenos Aires el 14 de diciembre de 1964.

El 14 de octubre de 2008 sus cenizas fueron repatriadas a su localidad natal, para cumplir su deseo de ser enterrado en el cementerio sadense del Fiunchedo, tal como había confiado a su amigo Isaac Díaz Pardo.


UN ARTIGO DE RAMON SUAREZ PICALLO SOBRE AS FROITAS DAS MARIÑAS

Se reproduce aquí un interesante artigo de Ramón Suárez Picallo (1894-1964) no que o xornalista, escritor e político galegista sadense evoca diversos tipos de froita característicos das Mariñas.

TOPONIMIA FROITAL DAS MARIÑAS DE BETANZOS

“Aínda que son das Mariñas,
das Marinas de Betanzos;
aínda que son das Mariñas
non che como garabanzos”.

Poucas terras hai no mundo tan xocundas tan fecundas e tan pródigas como as terras das nosas Mariñas de Betanzos. As nosas mariñasde Betanzos están formadas polos axuntamentos de Betanzos, Abegondo, Bergondo, Sada e Oleiros e rematan na punta acantilada e brava da Marola. .Terras de panlevar e de pandar de milleirales, de patacales, de trigales e de centeales. Terras que dan tres colleitas o ano cos froitos primixenios das patacas e dos chícharos; xa o di o refrán: “19 de Marzo patacas novas en Betanzos”. Terras que daban as mellores cebolas pequenas do mundo, que os ingleses viñan a buscar a Betanzos en “queches” e “macandros” para facer con ellas os seus famosos pikles.

Mais aparte de todo esto, queremos falar das gloriosas, golosas e cobizadas froitas da comarca.

AFRECES E CEREIXAS DE BERGONDO

Bergondo é un axuntamento que está entre Betanzos e Sada, i é famoso, entre outras cousas, polas súas afreces e as súas cereixas. As afreces véndense dentro de Galicia por San Antonio e Corpus nos feiraies e nos romaxes como golosina cobizada de todos os rapaces. As cereixas son esportadas a Madride a Barcelona i a outras grandes cibdades dapenínsula, e fan fondo económico da vida rural de Bergondo.
Bergondo é ademáis, un Municipio de onde sairon e aínda siguen saindo todos os plateiros do mundo. En Madride, en Barcelona, en NovaYork todos os plateiros son Bergondáns, ínterin non se demostre o contrario.
As cereixas de Bergondo son de cinco especies: pedrolas, gordas i amarelas e mui carnudas e xugosas; negras, as vegadas con bermens dentro, pero tremendamente sabrosas; guindas con moito zume, que no vran aledan como postre os millores banquetes; a cereixa silvestre, sin inxertar con un pico de amargo e as derradeiras cereixas que, ademais de froita, dan unha gloriosa madeira para facer mobles internos nos vellos logares petruciales de Galicia.

PERAS URRACAS E BARBORIÑAS DE SADA

A pera urraca é unha especie única de Galicia. Saben como se fosen un terrón de mel. Teñen a pelexa da cor de borra de vino, e son inxertadas sobre espinos silvestres. No Castro de Samoedo, lugar aledaño a Sada, estanse facendo esperimentos para evitar o esgotamento de esta magnífica especie froital. As barboriñas son peras aneiras que dan froito un ano si e ou-tro non. A pera barboriña é orixinal e típica de Sada e do seu Axuntamento; ten a particularidade de que cando cai do arbre madurecida, é unha pera fariñenta. En troques cando se recolle verde e se pon entre pallas no madureiro, é unha pera de auga pura, sabrosa e perfumada, como as mellores peras do mundo.

MAZÁS DE SAN PANTALEÓN DAS VIÑAS

San Pantaleón das Viñas é un lugariño cheo de írondosidade na ría de Betanzos pola sua banda este. As primeiras mazáns de Galicia danse alí co nome de mazáns Santiaguesas e de mazáns Agostiñas. Estas derradeiras mui cobizadas polos ingleses para facer as súas celebérrimas mermeladas. A mazán é dende os orixens do mundo (Adán i Eva no paradiso) a froita das grandes tentacións.
Nós, sendo rapaces, cando tendíamos as redes da traíña nos xunqueirales de Miodelo, cruzábamos o río nadando, para llas a roubar nos seus propios arbres.

DÚAS FESTAS FROITALES

Nosa Señora dos Remedios a veira do Río do Mandeo e San Paio, eran centro de esposición e de venda de estos lediciosos produtos froitales. Alí, ademais das froitas lembradas estaban as peras de manteiga, as peras da libra, as de media libra; as mazáns pellizas e camoesas, e xunto coas rosquillas, eran a cobiza dos que íamos ofrecidos ó famoso santuario.

OFRENDA

Estas evocaciós i estas lembranzas son para nós, que xa somentes vivimos de recordos, un remanso espritoal. Ofrecémosllas devotamente á memoria de Ramón Beade Méndez, labrego de San Martiño de Tiobre nos aledaños da Cibdade de Betanzos dos Cabaleiros. Diputado, galego vertical, e amigo exemplar. Dos tempos en que Galicia i as súas xentes,vivían, traballaban e cantaban un himno de esperanza de liberdade, de xusticia e de democracia.

Todo aquelo parece ser que está morto e que ninguén lembra aquelas xornadas nas que se esperaba que Galicia vivira de por si mesma,con un xeito propio e con un xenio de vellas reigambres populares.
Mais, todo aquelo revivirá, remozado, ó conxuro dos versos do bardo ilustre:

“Poderán as cadeas
agrilloar os peitos.
Encol dos rexos corpos
gravitarán os ferros;
mais as outas ideas
e os sagros pensamentos
ninguén pode coitalos;
nin cinguilos
¡Nin Deus mesmo!”

Revista Betanzos, Buenos Aires, 1960

envíanos información da foto

Máis imaxes

contacto@memoriadesada.com
As fotos pertencen aos veciños e veciñas de Sada.
Non se poden utilizar noutros proxectos (máis información).